Domeinen

Coachingsdomeinen

Bij Coaching Collective zien we onszelf niet louter in de rol als trainer maar in de bredere rol als coach. Om die reden plaatsen we het geven van autonomie aan onze leden sterk voorop in alles wat we doen.

Dat betekent dat wij als coach op een pragmatische manier te werk gaan en dat we in overleg met jou steeds aandacht hebben voor jouw noden en wensen. Om dat te kunnen doen houden wij niet vast aan rigide systemen ‘omdat het zo hoort’ maar gaan we eerder kijken naar wetenschappelijke principes. Dit zijn basisprincipes waaraan moet worden voldaan om in de richting van het vooropgestelde doel te kunnen werken.

Bij ons kan je terecht om aan onderstaande, algemene doelen te werken:

Spiermassa opbouwen

Spiermassa opbouwen vereist regelmatig, waardoor een strikt opgebouwd trainingsprogramma meestal vereist is. Dat betekent niet dat variatie in oefeningen de vijand is, het is alleen wel zo dat variëren om te variëren voor spiergroei geen goed idee is.

Binnen die vaste oefening selectie zul je op de langere termijn steeds sterker moeten worden. Dat doe je door meer gewicht, herhalingen of reeksen (sets) te verrichten. Je moet de totale belasting op termijn dus ophogen om je lichaam van een adequate prikkel tot aanpassing te kunnen blijven voorzien. Anders ontstaat er geen noodzaak voor je lichaam om spiermassa verder op te blijven bouwen.

 

Spiergroei is een traag proces en het proces van groei kun je niet forceren. Je kan het alleen ondersteunen door acties te ondernemen in domeinen zoals slaap, levensstijl en voedingsgewoonten. In de praktijk wordt er vaak weinig aandacht geschonken aan deze ondersteunende acties, omdat die minder interessant lijken dan de aandacht die naar het trainen zelf gaat.
Zo doe je er goed aan om je slaapgewoonten te evalueren, je stress te managen, je vitaliteit te bewaken en je voedingspatroon te laten aansluiten op je doelen.

Gezien het trage proces krijg je zonder uitzondering te maken met up’s en down’s in prestaties. Daarom zal het leren aanpassen van je trainingsschema op basis van de ervaren vermoeidheid een belangrijke prioriteit zijn. Dat doen we d.m.v. autoregulatie. Dat betekent dat je je oefenschema dusdanig aanpast (in de details) dat je prestaties niet gaan leiden onder opgestapelde vermoeidheid. Zo voorkom je te zwaar of te licht trainen en leer je het gaspedaal induwen wanneer het kan. Op die manier kun je blessures en prestatieverlies reduceren en ook op de lange termijn aan spiergroei blijven werken.

Duurzaam afslanken

We noemen het duurzaam afslanken omdat we jou vaardigheden aanleren waarop jij je hele leven lang kan terugvallen om jouw lichaamsgewicht te verlagen of onder controle te houden. Een duurzaam traject kenmerkt zich door voedingsgewoonten die bij jouw dagelijks leven passen en die geen dusdanige restricties opleggen dat je constant motivatie moet oproepen om vol te houden. Je zou ze ‘je hele leven lang’ kunnen volhouden.

In essentie is voeding voor gewichtsverlies grofweg een eenvoudige vergelijking tussen de hoeveelheid calorieën die je opeet versus het aantal calorieën dat je verbruikt over een langere periode. Het omgekeerde is ook waar. Eet je over een langere periode meer calorieën dan je verbruikt dan zul je dat surplus opslaan als vetmassa.

Deze vergelijking is erg eenvoudig te begrijpen en correct maar in de realiteit is het veel complexer omdat onze calorie-inname zeer sterk wordt beïnvloed door onze sociale omgeving, onze emotionele toestand en andere gedragsgerelateerde componenten.

In de praktijk zien wij vaak een verstoorde relatie met voeding ontstaan.
We zien vaak het pure zwart-wit denken, waarbij we onszelf aanpraten dat er zoiets bestaat als goede en slechte voedingsmiddelen.  We creëren een denkbeeldig minderwaardigheidsgevoel dat gekoppeld wordt aan een bepaald lichaamsgewicht dat we op de weegschaal zien verschijnen. We creëren een angst om niet alles optimaal te doen voor onze gezondheid of sportdoel. We praten onszelf een schuldgevoel aan als we buiten ons ideaalbeeld treden qua voedingsgewoonten. Dan noemen we het ‘ik heb gezondigd’, alsof we een soort zondaar zijn uit een diep Christelijk, Middeleeuwse samenleving die schuld bekent en boete doet.

Om al deze redenen zien wij voeding veel breder dan de essentie voor gewichtsverlies of spiergroei en spreken we over ‘voeden’ i.p.v. voeding. Door er een werkwoordsvorm van te maken wordt de onderliggende gedragscomponent duidelijker naar voor gebracht.

Spierkracht vergroten

Belangrijk hier bij is de verwarring tussen ‘krachttraining’ en ‘kracht trainen’ even te schetsen. Wanneer men over krachttraining spreekt, gaat het vaak over weerstandstraining met bijvoorbeeld gewichten, om spiervezels progressief te belasten om bepaalde aanpassingen te verkrijgen. ‘Kracht trainen’ is dan de nuance dat er getraind wordt om je absolute krachtprestaties te vergroten.

Het trainen om de eigenschap kracht te ontwikkelen verschilt bij een beginner en halfgevorderde niet veel van de kenmerken van spiergroei (hypertrofie) training. Om die reden dat spiergroei in het begin tot de snelste krachttoename zal leiden. Je hoeft dus de variabelen van je trainingsschema niet noodzakelijk veel te veranderen. De oefening selectie daarentegen kan wel al verschillen. Omdat je op dat punt al specifieke vaardigheden wil ontwikkelen die in een later stadium, wanneer je sterker wordt, een belangrijkere rol zullen spelen.

Bij krachttraining wordt er uitgegaan van een select aantal oefeningen die worden gebruikt als referentiepunt om progressie op te meten. Oefeningen die daarbij vaak worden geselecteerd zijn o.a. de bench press, deadlift, back squat, overhead press en de chin-up. We spreken in dit geval over de ‘main lifts’. Dat betekent absoluut niet dat dit de enige oefeningen zijn maar ze vormen wel de standaard om progressie mee te evalueren.

De sporten ‘powerlifting’ en (Olympisch) gewichtheffen zijn krachtsporten waar er getracht wordt om een zo groot mogelijke hoeveelheid gewicht te verplaatsen in een bepaalde beweging. Mensen die interesse hebben om hier in deel te nemen zullen doorheen de maanden vaak baat hebben bij een strikt gestructureerd trainingsprogramma om zo goed mogelijk een maximale krachtprestatie te kunnen opwekken op een wedstrijddag.

Fit- en gezondheid verbeteren

Trainen om algemeen fitter te worden is een vorm van trainen die veel flexibiliteit toelaat in zowel de oefening keuze als de systemen waarmee je traint. In se wordt je van alles wat je doet fitter op voorwaarde dat de inspanningen voldoende groot zijn dat ze je in zekere zin uitdagen. Indien je graag wat sterker, gespierder en meer flexibel wil worden terwijl je ook aan je uithoudingsvermogen werkt dan is trainen voor algemene fitheid iets voor jou.

Naast het trainen gaan we net zoals bij het duurzaam afslanken in de eerste plaats uit van het lichaam ‘voeden’ in plaats van ‘voeding’ op zich. Het eetgedrag wordt voornamelijk bekeken en verbeterd door middel van  het omvormen van je oude gewoontes.

Krachttraining bij sporters

De aanpak met sporters verschilt met die van onze andere domeinen door o.a. de toevoeging van sportspecifieke vaardigheden, skills die je nodig hebt tijdens het uitoefenen van je sport en die onvoldoende aan bod komen in je huidige trainingen. Zo wordt een deel van elke training gewijd aan het trainen van vaardigheden die relevant zijn voor de beoefende sport.

Zaken als sprint- en hardlooptechniek, wendbaarheid, leren springen en landen worden vanuit een integrale, coördinatieve benadering aangepakt.

Het andere deel van de training bestaat uit het ontwikkelen van eigenschappen zoals kracht, explosiviteit en snelheid aangevuld met accenten op ‘core training’.